Förbättra företagets kundservice – hur gå tillväga?

Att kundtjänst är A och O i ett lyckat företag är ingen nyhet. Hur du ska gå tillväga för att lyckas med din kundtjänst är dock inte alltid lika självklart. Allra smidigast är det om du kan få experthjälp från någon med tidigare branscherfarenhet. På det sättet kan du eliminera alla de vanliga missarna och snabbt få synbart förbättrade resultat.

Nyckeltal

När man tänker på att förbättra företagets kundservice är KPI’s något många tänker på. KPI, Key Performance Indicator, eller nyckeltal som det även kallas, är ett begrepp för mätningsvärden som exempelvis kvalité, svarstid, kundnöjdhet och antal kontakter. Att lägga målsättningar för sina anställda och företaget är inte det första du ska tänka på när du bygger upp din kundtjänst, men det är en viktig del om du vill förbättra din service. ”Det du inte kan mäta, blir svårare att förbättra”, som Aron Chibba sa i sin matris.

Vanliga misstag

Ett av vanliga misstagen företag gör när de sätter mål för företaget är att basera det från ett inifrånperspektiv. Det är lätt att fastna i sina vanor och glömma bort att se det från kundens sida. Det är även vanligt att inte välja rätt produkt samt att sakna den kunskap som du behöver. Att ge dina anställda kurser hjälper dem i rätt riktning.

You may also like...